Hiển thị 1–40 của 777 kết quả

-13%
700.000
Màn hình Laptop IBM ThinkPad R53
700.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWide
Đặc tính cơ bảnMàn nhám chống lóa
-13%
700.000
Màn hình Laptop IBM ThinkPad R52
700.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWide
Đặc tính cơ bảnMàn nhám chống lóa
-13%
700.000
Màn hình Laptop IBM ThinkPad R50
700.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1280 x 800 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWide
Đặc tính cơ bảnMàn nhám chống lóa
-13%
700.000
Màn hình Laptop IBM ThinkPad T43
700.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1280 x 800 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWide
Đặc tính cơ bảnMàn nhám chống lóa
-13%
700.000
Màn hình Laptop IBM ThinkPad T42
700.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1280 x 800 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWide
Đặc tính cơ bảnMàn nhám chống lóa
-13%
700.000
Màn hình Laptop IBM ThinkPad T41
700.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWide
Đặc tính cơ bảnMàn nhám chống lóa
-13%
700.000
Màn hình Laptop IBM ThinkPad T40
700.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1280 x 800 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWide
Đặc tính cơ bảnMàn nhám chống lóa
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer Aspire E3-112
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước11.6Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngLed Mỏng
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer Aspire One D255
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước10.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngLed Mỏng
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer Emachines D525
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng sản xuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngLed Mỏng
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer Aspire 5613
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước15.4Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWide
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer Aspire 1830
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước11.6 Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngLed
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer Aspire One D260
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước10.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1024 x 600 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngLed dày
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer Aspire One 521
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước10.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngLed Mỏng
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer Aspire One 532H
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước15.6Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngLed Mỏng
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer One 751
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước11.6Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngLed dày
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Gateway T-6313
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1280 x 800 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWide
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer Aspire 5541
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1280 x 800 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWide
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer Aspire 4732
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1280 x 800 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngLed Mỏng
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer Emachines D720
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1280 x 800 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWide
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer Aspire 5930
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước15.4Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1280 x 800 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWide
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer Aspire 4730
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước15.6Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngLed Mỏng
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer Aspire 4930G
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWide
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer eMachines D442
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngLed
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer eMachines D440
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768 pixels
Thông số cáp40 pin
Dòng
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer Aspire 4540
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước13.3Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngLed
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer Aspire 5920
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước15.4Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1280 x 800 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWXGA
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer Aspire 4720
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1280 x 800 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWXGA
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer Aspire 5720
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1280 x 800 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWXGA
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer Aspire 4920
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1280 x 800 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWXGA
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer Aspire 4220
900.000
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1280 x 800 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWXGA
Đặc tính cơ bảnMàn gương
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer Aspire 4520
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1280 x 800 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWXGA
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer Aspire 4310
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1280 x 800 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWXGA
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer Aspire 4710
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1280 x 800 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWXGA
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer TravelMate 4720
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1280 x 800 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWXGA
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer TravelMate 4520
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1280 x 800 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWXGA
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Acer TravelMate 4320
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1280 x 800 pixels
Thông số cáp40 pin
DòngWXGA
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Asus 1101AH
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước11.6Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768
Thông số cáp40 pin
DòngLed
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Asus 1005HA
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước10.1Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768
Thông số cáp40 pin
DòngLed
Đặc tính cơ bảnMàn gương
Bảo hành12 Tháng
-10%
900.000
Màn hình Laptop Dell Vostro 2420
900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước14.0 Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768
Thông số cáp40 pin
DòngTùy loại
Đặc tính cơ bảnMàn thường
.
.
.
.