icon-sale TOP Sản Phẩm Khuyến Mãi

-21%
1.200.000 950.000
Camera Ezviz C6N 1080P (2Megapixel)
1.200.000 950.000
  • Độ phân giải: 2 Megapixel (1080p)
  • Tần quan sát: 5 – 10 mét
-10%
1.000.000 900.000
Màn hình Laptop Toshiba Mini NB100
1.000.000 900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước11.6 Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)
Thông số cáp40 pin
Dòng
Đặc tính cơ bảnMàn gương hoặc chống lóa
-10%
1.000.000 900.000
Màn hình Laptop Toshiba Mini NB200
1.000.000 900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước11.6Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)Đang cập nhật
Thông số cáp40 pin
DòngĐang cập nhật
Đặc tính cơ bảnMàn gương hoặc chống lóa
-10%
1.000.000 900.000
Màn hình Laptop Toshiba Mini NB205
1.000.000 900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước11.6Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768
Thông số cáp40 pin
Dòng
Đặc tính cơ bảnMàn gương hoặc chống lóa
-10%
1.000.000 900.000
Màn hình Laptop Toshiba Mini NB505
1.000.000 900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước11.6Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768
Thông số cáp40 pin
DòngLed dày
Đặc tính cơ bảnMàn gương hoặc chống lóa
-10%
1.000.000 900.000
Màn hình Laptop Toshiba Mini M200
1.000.000 900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước11.6Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)
Thông số cáp40 pin
DòngLed dày
Đặc tính cơ bảnMàn gương hoặc chống lóa
Có thể bạn thích:
-21%
1.200.000 950.000
Camera Ezviz C6N 1080P (2Megapixel)
1.200.000 950.000
  • Độ phân giải: 2 Megapixel (1080p)
  • Tần quan sát: 5 – 10 mét
-10%
1.000.000 900.000
Màn hình Laptop Toshiba Mini NB100
1.000.000 900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước11.6 Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)
Thông số cáp40 pin
Dòng
Đặc tính cơ bảnMàn gương hoặc chống lóa
-10%
1.000.000 900.000
Màn hình Laptop Toshiba Mini NB200
1.000.000 900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước11.6Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)Đang cập nhật
Thông số cáp40 pin
DòngĐang cập nhật
Đặc tính cơ bảnMàn gương hoặc chống lóa
-10%
1.000.000 900.000
Màn hình Laptop Toshiba Mini NB205
1.000.000 900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước11.6Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768
Thông số cáp40 pin
Dòng
Đặc tính cơ bảnMàn gương hoặc chống lóa
-10%
1.000.000 900.000
Màn hình Laptop Toshiba Mini NB505
1.000.000 900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước11.6Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768
Thông số cáp40 pin
DòngLed dày
Đặc tính cơ bảnMàn gương hoặc chống lóa
-10%
1.000.000 900.000
Màn hình Laptop Toshiba Mini M200
1.000.000 900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước11.6Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)
Thông số cáp40 pin
DòngLed dày
Đặc tính cơ bảnMàn gương hoặc chống lóa
-10%
1.000.000 900.000
Màn hình Laptop Toshiba NB255
1.000.000 900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước11.6Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768
Thông số cáp40 pin
DòngLed dày
Đặc tính cơ bảnMàn gương hoặc chống lóa
-10%
1.000.000 900.000
Màn hình Laptop Toshiba NB301
1.000.000 900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước11.6Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768
Thông số cáp40 pin
DòngLed dày
Đặc tính cơ bảnMàn gương hoặc chống lóa
-10%
1.000.000 900.000
Màn hình Laptop Toshiba NB302
1.000.000 900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước11.6Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768
Thông số cáp40 pin
DòngLed dày
Đặc tính cơ bảnMàn gương hoặc chống lóa
-10%
1.000.000 900.000
Màn hình Laptop Toshiba NB303
1.000.000 900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước11.6Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768
Thông số cáp40 pin
DòngLed dày
Đặc tính cơ bảnMàn gương hoặc chống lóa
-10%
1.000.000 900.000
Màn hình Laptop Toshiba Satellite A100
1.000.000 900.000
Dòng sản phẩmHàng chính hãng mới 100%
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước15.4Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768
Thông số cáp40 pin
DòngWIde
Đặc tính cơ bảnMàn gương
-10%
1.000.000 900.000
Màn hình Laptop Toshiba Satellite A200
1.000.000 900.000
Hãng Sản XuấtLG – Samsung – Chimei
Kích thước15.4Inch
Độ phân giải(Điểm ảnh)1366 x 768
Thông số cáp40 pin
DòngWIDE
Đặc tính cơ bảnMàn gương